Văn bản thỏa thuận về dây họ có bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Ngày hỏi:25/12/2020

Xin hỏi văn bản thỏa thuận về dây họ có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định như sau:

   Thoả thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thoả thuận về dây họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu.

   Như vậy, theo quy định trên nếu những người tham gia dây họ yêu cầu thì mới làm thủ tục công chứng hoặc chứng thực.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn