Vấn đề pháp lý đối với hợp đồng giao dịch bất động sản không công chứng, chứng thực

Ngày hỏi:21/01/2006
Hợp đồng giao dịch bất động sản không công chứng, chứng thực có hiệu lực không? Hậu quả pháp lý nếu hợp đồng giao dịch bất động sản không thực hiện công chứng, chứng thực là gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 134, khoản 2 Điều 401 Bộ luật Dân sự, trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. Đây là trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch. Vì vậy, nếu các bên không tuân theo thì theo theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các thực hiện các quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu.

   Như vậy, nếu hợp đồng giao dịch bất động sản mà pháp luật quy định phải công chứng, chứng thực, các bên không thực hiện thì hợp đồng đó có thể vô hiệu. Điều 137 Bộ luật Dân sự quy định, hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Khi hợp đồng vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định cảu pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chứng chứng thực
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn