Vấn đề tuyển dụng bác sĩ có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng ?

Ngày hỏi:05/05/2016

Cho em hỏi có phải các bệnh viện trực thuộc sở y tế chỉ tuyển bác sĩ có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng không ạ? sở nội vụ có quy định chung cho các bệnh viện về vấn đề tuyển dụng không ạ?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Sở Nội vụ trả lời bạn như sau, việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp ở thành phố Đà Nẵng nói chung và sự nghiệp y tế thực hiện theo quy định của Luật Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, việc tuyển dụng viên chức. Theo đó, đối tượng dự tuyển không có phân biệt hộ khẩu Đà Nẵng hoặc không có hộ khẩu Đà Nẵng.

   Việc tổ chức tuyển dụng viên chức đã phân cấp cho các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng theo quy định, đề nghị bạn liên hệ với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu để biết thêm chi tiết.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT