Vay tiền không có kỳ hạn

Ngày hỏi:21/01/2006
Tôi cho hàng xóm vay 10 triệu từ 11/9/2014, lãi suất 50.000đ/ngày. Hai bên có viết giấy vay ký tên, trong giấy tôi không ghi thời hạn phải trả mà chỉ ghi lãi suất phải trả hàng tháng đến khi trả hết tiền gốc. Nhưng đến nay người vay chưa trả lãi và gốc. Tôi đòi thì họ không trả và thách thức tôi đi kiện. Nếu tôi khởi kiện đòi tiền thì có được giải quyết không? Gửi bởi: Đỗ Xuân Tỉnh

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Giữa bạn và người hàng xóm đã thiết lập hợp đồng vay tiền không kỳ hạn (do không ghi rõ thời hạn vay). Ðiều 477 Bộ luật Dân sự quy định về việc thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn như sau:

   - Ðối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thỏa thuận khác.

   - Ðối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý.

   Theo quy định trên, hợp đồng vay tiền giữa bạn và người hàng xóm là hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi suất nên bạn có thể đòi nợ bất kỳ lúc nào miễn là báo trước một thời gian hợp lý. Nếu bên vay tiền cố tình không trả bạn thì bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để được giải quyết và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   Khi khởi kiện, chị bạn phải làm đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính theo quy định tại Điều 164 Bộ luật Tố tụng dân sự:

   - Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

   - Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

   - Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

   - Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

   - Tên, địa chỉ của người bị kiện;

   - Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

   - Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

   - Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có.

   Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp (chính là giấy tờ viết tay về việc vay tiền).


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn