Vay vốn xây dựng nhà ở

Ngày hỏi:06/12/2013

Hiện nay một số hộ dân chúng tôi thuộc diện buộc phải di dời nhà ở vùng tránh lũ có nhu cầu vay vốn để xây dựng nhà ở. Nay tôi muốn nắm rõ hơn chính sách ưu đãi của Nhà nước về vay vốn được quy định ở văn bản nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quyết định số 48/2012/QĐ-TTg ngày 1/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 204/2005/QĐ- Điều chỉnh, bổ sung cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở được quy định như sau: Đối với các hộ dân thuộc diện di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn có nhu cầu tự xây dựng nhà ở thì được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng nhà ở với các điều kiện sau: Nhà ở đã được xây dựng hoàn chỉnh theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được UBND cấp tỉnh xác nhận hoặc uỷ quyền cho UBND cấp huyện xác nhận danh sách số hộ dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng nhà ở. Mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay, chính sách khuyến khích trả nợ trước hạn và các điều kiện vay vốn khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long. Đối với các hộ dân được xét duyệt vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn không có nhu cầu vay vốn để tự xây dựng nhà ở thì vẫn thực hiện chính sách mua nhà ở trả chậm theo quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg. Điều chỉnh mức vay cho các hộ dân được xét duyệt vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn mua trả chậm nhà ở hoặc vay vốn để tự xây dựng nhà ở như sau: Đối với những hộ được xét duyệt vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn thuộc diện nghèo, quá khó khăn, không có khả năng để lo việc bao che và lát nền nhà ở thì được nâng mức vay từ 7 triệu đồng lên mức 9 triệu đồng/hộ (tăng 2 triệu đồng/hộ so với quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ). Trên đây là những quy định chung về chính sách vay vốn xây dựng nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn