Về vấn đề bồi thường khi gặp tai nạn

Ngày hỏi:20/05/2015

Bạn tôi chạy xe máy trên đường hẹp va quẹt với một chiếc xe máy khác rồi ngã vào cổng sắt nhà một hộ dân. Sau đó người chạy xe máy va quẹt với xe bạn tôi bỏ chạy luôn. Còn chủ nhà thì ra đòi bạn tôi phải bồi thường cổng sắt bạn tôi đã có nhã ý gởi trước một số tiền nhưng người chủ nhà không lấy và đòi phải sửa xong cửa thì mới được bồi thường nên giữ chứng minh nhân dân của bạn tôi lại. Hôm sau bạn tôi đến thì người chủ nhà đã thay cửa mới trong khi cửa cũ vẫn chưa hư đến mức phải thay cửa mới và vẫn chưa có sự thỏa thuận về việc bồi thường giữa 2 người. Chủ nhà đòi bạn tôi bồi thường nguyên cánh cửa mới bạn tôi không đồng ý về 2 lý do: 1. Đây không phải lỗi cố ý, đây là tai nạn và bạn tôi là người bị tai nạn nhưng chỉ vô tình ngã trúng cánh cửa 2. Vì chưa có sự thỏa thuận giữa 2 người mà người chủ nhà đã thay cửa mới trong khi cửa cũ vẫn còn sử dụng được Hỏi luật sư, vậy bạn tôi đúng hay sai? Và nếu sai thì sai điểm nào? Cảm ơn các luật sư

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • Theo Điều 604 Bộ luật dân sự quy định: 1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.

   Theo quy định thì về nguyên tắc trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây:

   1.1.Phải có thiệt hại xảy ra.

   Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần.

   a) Thiệt hại về vật chất bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại Điều 608 BLDS; thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 609 BLDS; thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 610 BLDS; thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 611 BLDS.

   1.2. Phải có hành vi trái pháp luật.

   Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật.
   1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

   1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại.

   a) Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

   b) Vô ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

   Như vậy, theo những căn cứ nêu trên thì bạn của bạn vẫn phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại khi có yêu cầu, trừ khi bạn của bạn chứng minh được việc mình không có lỗi trong việc gây ra thiệt hại. Chẳng hạn như việc va quệt dẫn tới việc bạn của bạn bị ngã hoàn toàn do lỗi của người kia.

   Bạn của bạn có thể thỏa thuận về mức bồi thường theo đúng quy định của pháp luật như : Chi phí hợp lý để sửa chữa, khôi phục lại chiếc cửa..., nếu như cảnh cửa không bị hư hỏng hoàn toàn.

   Theo Điều 608 BLDS , Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

   1. Tài sản bị mất;

   2. Tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;

   3. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

   4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn