Về việc quyết toán khối lượng trong hợp đồng

Ngày hỏi:03/02/2015

Chủ đầu tư mời thầu khối lượng vận chuyển đất đắp (đơn vị tính là 100m3) trong 1km đầu là 135 đơn vị. Vận chuyển cự ly <=4 km tiếp theo là = 135 x 4 = 540 đơn vị. Nhà thầu trúng thầu đã chấp nhận khối lượng này và ký hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Đến khi quyết toán, đơn vị kiểm toán không chấp nhận khối lượng này và chỉ chấp nhận quyết toán công việc vận chuyển cự ly <=4km với khối lượng là 135 đơn vị (100m3). Lý do là tiên lượng mời thầu thừa. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn không chấp nhận điều này.

  • Vụ việc bạn nói là đang có tranh chấp về hợp đồng thi công. Nếu chủ đầu tư không chấp nhận thanh toán theo hợp đồng thì nhà thầu có quyền khởi kiện tới tòa án để được giải quyết theo pháp luật.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn