Về việc uỷ quyền trong hoạt động xây dựng

Ngày hỏi:05/01/2009
Đơn vị chúng tôi đang triển khai một công trình xây dựng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư đã tổ chức xong đấu thầu và ký hợp đồng với một công ty xây dựng, tuy nhiên khi triển khai thi công nhà thầu có quyết định giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho một xí nghiệp trực thuộc mình đứng ra tổ chức thi công, đồng thời được sử dụng con dấu và tài khoản của xí nghiệp để giao dịch, thực hiện bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng, ký kết các biên bản nghiệm thu giai đoạn, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành và cáckhối lượng xây lắp và các giấy tờ liên quan (trừ hợp đồng và thanh lý hợp đồng) Kính hỏi Bộ Xây dựng việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền như trên có tuân thủ theo quy định của Pháp luật không?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Về việc uỷ quyền trong hoạt động xây dựng
   (ảnh minh họa)
  • Việc nhà thầu sau khi đấu thầu, ký hợp đồng xây dựng giao nhiệm vụ và ủy quyền cho một xí nghiệp trực thuộc mình thực hiện toàn bộ các công việc trong hợp đồng (trừ ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng) thì đơn vị trực thuộc phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong hồ sơ thầu và nếu có sự thay đổi thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn