Vi phạm các điều kiện kết hôn là kết hôn trái pháp luật

Ngày hỏi:22/01/2016

Em gái tôi chuẩn bị kết hôn nhưng hoàn toàn do bị ép buộc vì nhiều lý do khách quan. Trường hợp này, em tôi được phép không đồng ý không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

   a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

   b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

   c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

   d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của luật này.

   Theo khoản 6 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình: Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của luật này.

   Như vậy, nếu việc kết hôn của em anh không do cô ấy tự nguyện mà bị ép buộc xem như đã vi phạm một trong các điều kiện được phép kết hôn. Do vậy, em gái anh và gia đình nên bàn bạc lại vấn đề này


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký kết hôn trái pháp luật
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn