Việc rút khỏi dây họ của thành viên đã góp họ mà chưa lĩnh họ được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:25/02/2019

Chào ban tư vấn, tôi tên Mỹ Kiều hiện sinh sống tại Cai Lậy, Tiền Giang. Vừa qua tôi có tham gia dây họ cũng với một số người cùng xóm, nay vì một số lý do nên tôi muốn rút, không muốn chơi nữa, nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa lĩnh họ những tháng mà tôi đã tham gia đóng, nên vui lòng cho tôi hỏi: Việc rút khỏi dây họ của thành viên đã góp họ mà chưa lĩnh họ được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, có hiệu lực từ 05/04/2019, có quy định như sau:

   - Thành viên đã lĩnh họ có thể rút khỏi dây họ nhưng phải góp các phần họ chưa góp và giao cho chủ họ hoặc thành viên giữ sổ họ trong trường hợp không có chủ họ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.

   - Việc rút khỏi dây họ của thành viên đã góp họ mà chưa lĩnh họ thực hiện như sau:

   + Được nhận lại các phần họ theo thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận, thành viên rút khỏi dây họ được nhận lại các phần họ đã góp tại thời điểm kết thúc dây họ; nếu có lý do chính đáng thì được nhận lại phần họ đã góp tại thời điểm rút khỏi dây họ.

   + Thành viên rút khỏi dây họ phải hoàn trả một phần tiền lãi đã nhận (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định tại Bộ luật dân sự.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn