Việc thanh toán nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan

Khi chia di sản thừa kế thì các nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan thanh toán như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khi chia di sản thừa kế thì các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:
   1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng
   2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu
   3. Tiền chợ cấp cho người sống nương nhờ
   4. Tiền công lao động
   5. Tiền bồi thường thiệt hại
   6. Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước
   7. Tiền phạt
   8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác
   9. Chi phí cho việc bảo quản di sản
   10. Các chi phí khác


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghĩa vụ thanh toán
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn