Việc thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới trong thi hành án dân sự

Ngày hỏi:05/02/2015
Một người bị Tòa án tuyên cùng liên đới chịu trách nhiệm trả nợ cho người thứ 3, khi thi hành án do một bên liên đới trách nhiệm không có tài sản, trường hợp này cơ quan Thi hành án dân sự có buộc người có tài sản chịu trách nhiệm thi hành trước nghĩa vụ của bên phải thi hành án không?

  Nội dung này được Luật gia Phan Ngọc Minh (Hội Luật gia An Giang) tư vấn như sau:

  • Theo Điều 298 Bộ luật Dân sự 2005, việc thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới được xác định như sau:

   1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

   2. Trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

   3. Trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

   4. Trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.

   Theo quy định trên, nếu bên được thi hành án yêu cầu thì cơ quan Thi hành án dân sự có quyền yêu cầu một trong những người liên đới thi hành án (có tài sản) thi hành trước toàn bộ nghĩa vụ theo bản án. Sau đó, người đã thi hành có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới trong bản án đó hoàn trả lại cho mình giá trị đã thi hành theo trách nhiệm liên đới.


  Nguồn:

  Báo An Giang Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn