Viên chức tự ý chấm dứt hợp đồng làm việc bồi thường thế nào?

Ngày hỏi:05/12/2019

Tôi là viên chức (giáo viên) là tại trường học công lập, ký hợp đồng làm việc 03 năm, tôi mới nghỉ hưởng Chế độ thai sản 06 tháng. Vì muốn ở nhà chăm sóc con nên tôi đã thông báo nghỉ việc luôn, nhưng trường không đồng ý, nói nếu tôi nghỉ phải bồi thường theo quy định như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 28 Luật viên chức 2010 quy định như sau:

   - Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

   + Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

   + Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

   + Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

   + Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

   + Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

   + Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

   - Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải thỏa mãn một trong các điều kiện trên và thông báo theo quy định. Tự ý chấm dứt hợp đồng làm việc là trái quy định.

   Tại Khoản 3 Điều 28 Luật viên chức 2010 quy định: Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

   Theo đó tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

   - Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

   - Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

   - Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

   => Kết luận: Bạn tự ý chấm dứt hợp đồng làm việc là trái quy định, nên nhà trường trả lời khi bạn chấm dứt sẽ phải bồi thường là có cơ sở. Cụ thể mức bồi thường bạn xem tại hướng dẫn trên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn