Viết di chúc có an toàn không?

Ngày hỏi:29/05/2012

 Ba mẹ tôi có xung dot t  nhưng không muốn ra tòa li dị, nên muốn chuyển bìa đỏ sang tên tôi nhưng vì tôi còn đi học nên sợ sau này có việc gì sẽ rất khó khăn để về giải quyết vì theo ba mẹ tôi muốn viết di chúc.  Cho tôi hỏi nếu viết di chúc thì có an toàn không! Vì ba tôi còn 3 đứa con riêng đang sống ở Huế! Sợ sẽ có tranh chấp sau này hoặc ba tôi thay đổi ý kiến  Xin các luật sư cho tôi được biết rõ hơn về vấn đề này!

  • Nếu ba mẹ bạn không muốn chia tài sản chung thì hoàn toàn có thể Di chúc lại cho bạn, tuy nhiên bạn cần lưu ý:
   - Di chúc chỉ có hiệu lực khi Người để lại di chúc chết, di chúc đảm bảo quy định về nội dung và hình thức.
   - Sau khi di chúc, người để lại di chúc có quyền sửa đổi, thay thế một phần hoặc toàn bộ di chúc.
   Vì vậy, Khi ba bạn muốn thay đổi nội dung di chúc (liên quan đến phần di sản của ba bạn) thì ông hoàn toàn có quyền làm điều đó, bạn và mẹ bạn không thể ngăn cản được. Trong trường hợp các con riêng của ba bạn được hưởng thừa kế theo quy định tại Điều 669 Bộ Luật Dân sự 2005 thì bạn cũng vẫn phải chia cho họ một phần theo quy định tại Điều 669 "Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

   1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

   2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn