Viết di chúc có cần ý kiến của con cái?

Ngày hỏi:27/03/2017

Bạn đọc số 0908815XXX hỏi: Tôi có hai con gái, một ở xa, một ở gần. Nay tôi muốn viết di chúc để lại tài sản cho con gái ở xa có được không? Thủ tục thế nào? Có cần có ý kiến của con gái ở gần không?

Nội dung này được Báo Lao Động tư vấn như sau:

 • Bộ luật dân sự 2015quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

  Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

  1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

  2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

  Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người lập di chúc có quyền sau đây: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản...

  Điều 635 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

  Do đó, bạn có thể tự mình hoặc nhờ người khác viết di chúc, sau đó đi công chứng hoặc chứng thực. Việc viết di chúc không cần phải có ý kiến của con bạn.


Nguồn:

Báo Lao Động
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn