Xác định cha, mẹ, con giữa công dân việt nam với công dân các nước ký hiệp định tương trợ tư pháp

Vấn đề xác định cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với công dân các nước ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam sẽ giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Trong Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước, nguyên tắc luật quốc tịch của người con khi sinh ra là nguyên tắc chủ đạo để giải quyết xung đột pháp luật về xác định cha, mẹ và con (Điều 27 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam - Cu Ba, Điều 35 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam - Hungari, Điều 28 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam - Ba Lan...). Các hiệp định trên đều quy định, việc xác định hoặc khước từ quan hệ, cha - con, mẹ - con được giải quyết theo pháp luật nước ký kết mà người con là công dân khi sinh ra. Ngoài nguyên tắc luật quốc tịch của người con khi sinh ra, khoản 1 Điều 24 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam - Bungari chọn pháp luật bên ký kết nơi đứa trẻ là công dân để điều chỉnh vấn đề xác định quan hệ cha, mẹ, con. Đặc biệt, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam - Lào chọn pháp luật bên ký kết nơi đứa trẻ cư trú vào thời điểm có đơn yêu cầu để xác định quan hệ này.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn