Xác định lại dân tộc phải đính chính thông tin trên hộ khẩu?

Ngày hỏi:19/04/2019

Tôi là người dân tộc thiểu số, còn vợ tôi là người dân tộc kinh. Lúc trước vợ chồng tôi khai sinh dân tộc của con theo dân tộc của tôi. Nhưng nay cháu đã được 16 tuổi, và để thuận tiện hơn vợ chồng tôi muốn đổi lại dân tộc cho con theo dân tộc của vợ tôi là dân tộc kinh thì có được không? Và sau khi đổi thì có cần đi làm thủ tục đính chính thông tin trên Sổ hộ khẩu không thưa luật sư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác định lại dân tộc phải đính chính thông tin trên hộ khẩu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình. Theo đó, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong trường hợp sau đây:

   - Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

   - Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

   Tuy nhiên, việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi phải được sự đồng ý của người đó.

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn là người dân tộc thiểu số, còn vợ bạn là người dân tộc kinh. Lúc trước vợ chồng bạn khai sinh cho con lấy dân tộc của con theo bố. Nay cháu đã được 16 tuổi, vợ chồng bạn muốn đổi lại dân tộc cho con theo dân tộc của vợ bạn là dân tộc kinh.

   Do đó: Có thể xác định trong trường hợp này vợ chồng bạn có thể đến ủy ban nhân dân để làm thủ tục xác định lại dân tộc của con bạn theo dân tộc của mẹ là dân tộc kinh. Nhưng vợ chồng bạn cần lưu ý, việc xác định lại trong trường hợp này chỉ được thực hiện khi con của bạn đồng ý. Còn nếu trường hợp con của bạn không đồng ý thì không được xác định lại dân tộc theo mẹ.

   Về việc đính chính thông tin trên hộ khẩu sau khi xác định lại dân tộc cho con?

   Theo quy định tại Luật Hộ tịch 2014 thì trường hợp xảy ra sự kiện xác định lại dân tộc (sự kiện hộ tịch) của cá nhân phải được xác nhận vào Sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

   Tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư 35/2014/TT-BCA có quy định:

   "Điều 12. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

   2. Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện như sau

   a) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu;"

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì khi có quyết định xác định lại dân tộc của cá nhân thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh sổ hộ khẩu theo quy định của pháp luật.

   Dó đó: Đối với trường hợp nếu con bạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc thì vợ chồng bạn có trách nhiệm liên hệ với cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương để làm thủ tục điều chỉnh sổ hộ khẩu (xác định lại dân tộc của con trên sổ hộ khẩu theo quyết định xác định lại dân tộc).

   Thời hạn làm thủ tục điều chỉnh là 30 ngày kể từ ngày xác định lại dân tộc của con bạn.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn