Xác định nghĩa vụ chung, riêng của vợ chồng

Ba và mẹ em đã sống chung khoảng 30 năm nhưng cách đây 4 năm, em đi học và cha phải đi làm để lo chi phí học tập cho em. Mẹ em ở nhà, do làm ăn gì đó em không rõ đã mắc nợ khá lớn. Việc vay nợ đó cha em hoàn toàn không biết mẹ sử dụng cho mục đích gì. Nay mẹ em bỏ đi. Vậy, theo pháp luật cha em có phải trả số tiền mẹ em đã vay không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Hiện nay, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định rất rõ về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng và nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng. Cụ thể như sau:

   * Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng (Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình): Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

   - Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

   - Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

   - Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

   - Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

   - Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

   - Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

   * Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng (Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình): Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

   - Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

   - Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

   - Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

   - Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

   Vậy, bạn có thể căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định trách nhiệm của bố bạn đối với khoản vay do mẹ bạn để lại. Nếu nghĩa vụ trả nợ của mẹ bạn được xác định là nghĩa vụ chung vợ chồng thì bố bạn có trách nhiệm trả khoản nợ đó; ngược lại, nếu xác định được đó là nghĩa vụ riêng của mẹ bạn thì bố bạn không phải trả khoản nợ đó.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn