Xác định tuổi để đăng ký kết hôn?

Ngày hỏi:17/06/2016
Xác định tuổi để đăng ký kết hôn?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo Pháp luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tuổi đăng kí kết hôn của Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; là trường hợp nam đã đủ hai mươi tuổi, nữ đã đủ mười tám tuổi trở lên và được xác định theo ngày, tháng, năm sinh.

   Trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thực hiện như sau:

   - Nếu xác định được năm sinh nhưng không xác định được tháng sinh thì tháng sinh được xác định là tháng một của năm sinh;

   - Nếu xác định được năm sinh, tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh được xác định là ngày mùng một của tháng sinh.

   Ví dụ như: Năm 2016, anh A sinh năm 1995 muốn cưới chị B sinh năm 1996, hai người tự nguyện đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã X. Tuy nhiên tại thời điểm đăng ký kết hôn anh A không xác định được ngày sinh hay tháng sinh của mình. Như vậy Ủy ban nhân dân xã X theo pháp luật xác định ngày sinh, tháng sinh của anh A là ngày 1/1/1995 và theo đó, anh A và chị B đều đủ tuổi kết hôn và đủ điều kiện kết hôn theo quy định pháp luật.

   Căn cứ pháp lý:

   Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn

   "1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

   ...."

   Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật

   "1. "Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình là trường hợp nam đã đủ hai mươi tuổi, nữ đã đủ mười tám tuổi trở lên và được xác định theo ngày, tháng, năm sinh.

   Trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thực hiện như sau:

   a) Nếu xác định được năm sinh nhưng không xác định được tháng sinh thì tháng sinh được xác định là tháng một của năm sinh;

   b) Nếu xác định được năm sinh, tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh được xác định là ngày mùng một của tháng sinh.

   ....."


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký kết hôn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn