Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn giấu

Tôi có ý định xây một ngôi nhà nên đã thuê người đến đào móng. Trong quá trình đào, người làm thuê đã đào được 1 hũ vàng. Tôi lấy hũ vàng và cho họ mỗi người một ít tiền nhưng họ không chịu vì họ cho rằng họ là người đào được thì phải là của họ. Cho tôi hỏi hũ vàng đó sẽ thuộc quyền sở hữu của ai?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Khi phát hiện tài sản bị bị chôn giấu, người phát hiện phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật (Ðiều 187 Bộ luật dân sự). Theo đó, khi đào được hũ vàng mà không xác định được ai là chủ sở hữu thì bạn và người làm thuê có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền; trong thời gian thông báo, bạn hoặc người làm thuê có thể tạm thời chiếm giữ hũ vàng đó.

   Việc xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy được quy định tại Ðiều 240 Bộ luật dân sự: Vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định như sau:

   - Vật được tìm thấy là di tích lịch sử, văn hóa thì thuộc Nhà nước; người tìm thấy vật đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật;

   - Vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hóa, mà có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu vật tìm thấy có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn