Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập

Ngày hỏi:01/07/2009

Gia đình tôi có đất đai, nhà thờ do ông cha để lại. Trước đây, anh em tôi mỗi người đứng tên sở hữu một phần tài sản và anh cả tôi đứng tên chủ sở hữu tài sản thờ cúng. Nay anh em đều đã cao tuổi, mong muốn góp mỗi người một phần ruộng vườn vào khối di dản chung và để nơi làm thờ tự chung mãi mãi về sau, không đứng riêng tên một ai. Xin luật sư cho biết cụ thể các quy định của pháp luật về vấn đề này?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Việc anh em anh muốn sáp nhập tài sản của nhiều người thành khối tài sản chung, đó là việc xác lập quyền sở hữu tài sản, được quy định trong trong Bộ luật Dân sự, như sau: + Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo thành vật không chia được và không thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì vật mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó; nếu tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì vật mới được tạo thành thuộc sở hữu vật chính, kể từ thời điểm vật mới được tạo thành; chủ sở hữu tài sản mới phải thanh toán cho chủ sở hữu vật phụ phần giá trị của vật phụ đó, nếu không có sự thoả thuận khác. + Khi một người sát nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sát nhập có một trong các quyền sau đây: - Yêu cầu người sát nhập tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người sáp nhập giá trị tài sản của người đó. - Yêu cầu người sát nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại, nếu không nhận tài sản mới. + Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào vào tài sản là bất động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sát nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sát nhập có quyền yêu cầu người sáp nhập tài sản phải thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại. Luật quy định trong ba trường hợp thì trường hợp của gia đình anh thuộc trường hợp thứ nhất, nhiều chủ sở hữu tự nguyện sáp nhập tài sản thành khối tài sản chung (tạo thành khối tài sản bao gồm ruộng, vườn, ao, cây ăn qủa, nhà thờ) thuộc khối tài sản chung và anh em anh cũng không yêu cầu phải thanh toán lại. Như vậy, gia đình anh chỉ cần viết giấy thoả thuận về việc sáp nhập tài sản, sau đó ra công chứng xin sáp nhập tài sản và làm các thủ tục xác lập quyền sở hữu chung đối với di sản dùng vào việc thờ cúng cùng đứng tên các thành viên trong gia đình anh.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn