Xác minh tính chính xác của hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Ngày hỏi:17/02/2020

Xin nhờ chuyên viên hỗ trợ vấn đề sau: Thẩm quyền và thời hạn xác minh hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào trong Nghị định 16/2020/NĐ-CP?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 16 Nghị định 16/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/3/2020) quy định xác minh hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam như sau:

   1. Trường hợp cần thiết phải xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam thì Bộ Tư pháp có văn bản nêu rõ những nội dung đề nghị Bộ Công an xác minh.

   2. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Công an có trách nhiệm xác minh và trả lời kết quả bằng văn bản cho Bộ Tư pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Xin thôi quốc tịch
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn