Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi Giấy chứng minh nhân dân chưa đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Ngày hỏi:21/05/1999
Tôi tên là Nguyễn Minh Phương, thường trú tại tỉnh Thanh Hóa và Giấy chứng minh nhân dân của tôi do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp. Hiện nay, tôi đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và đang có nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tôi xin hỏi, thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho tôi thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa hay Sở Tư pháp thành phố Hà Nội?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp, thì Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước, công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Cũng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp, thì công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

   Cũng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, thì khi thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân.

   Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, đối với trường hợp của bà hiện có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội thì thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bà thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội mà không phụ thuộc vào nơi cấp Giấy chứng minh thư nhân dân. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch và để phù hợp với quy định của pháp luật về Chứng minh nhân dân, bà đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thì cần đến cơ quan có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn