Xin hỏi luật sư về Hiệu lực của Đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày hỏi:05/12/2011

Xin chào Luật sư, xin luật sư tư vấn giùm: - Tôi có đăng ký giao dịch bảo đảm (tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) tại văn phòng đăng ký QSD đất, ngày đăng ký là 13/8/2008. + Theo quy định của nghị định 08/2000 (tại thời điểm đăng ký còn hiệu lực, nay đã hết hiệu lực - được thay thế bằng nghị định 83/2010) thì hiệu lực của đăng ký GDBD là 5 năm. + Theo nghị định 83/2010 thì đăng ký có hiệu cho đến khi xoá đăng ký GD bảo đảm. Xin hỏi: đăng ký GDBĐ của tôi (đăng ký ngày 13/8/2008) có được áp dụng điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại nghị định 83/2010 (chỉ hết hạn khi xoá đăng ký) hay chỉ có thời hạn đến 13/8/2013 theo quy định của nghị định 08/2000

  Nội dung này được Luật sư Phạm Tiến Quyển tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc thì Luật cũng như văn bản dưới Luật không có hiệu lực hồi tố, do đó Nghị định 83/2010 không được áp dụng cho trường hợp của bạn( trừ khi bạn muốn áp dụng và phải có đơn lên cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo) Việc chuyển tiếp này coi như một giao dịch bảo đảm mới và trình tự thủ tục như lần đầu bạn thực hiện, nó không áp dụng tự động lên những giao dịch bảo đảm trước đó.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch bảo đảm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn