Xin hỏi về việc phân chia tài sản

Ngày hỏi:21/01/2006
Năm 1986 vợ chồng tôi về ở với cha mẹ già, tài sản của cha mẹ lúc đó là 1 căn nhà lá trên diện tích 1060m2 và 1500m2 đất ruộng. Năm 1990 với số tiền để dành của gia đình mua được mảnh đất 320m2, cha tôi đứng tên chủ quyền. Năm 2002 cha tôi mất, mọi chi phí vợ chồng tôi đều thanh toán. Hiện nay tôi đang sống với mẹ và nhà đã được làm lại. Xin hỏi tài sản trên được chia như thế nào cho 2 anh và em gái của tôi. Xin chân thành cảm ơn! Gửi bởi: Cao Thi Kim Nguyên

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn hỏi tương đối phức tạp. Theo như thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định tài sản chung của cha mẹ bạn là “căn nhà lá trên diện tích 1060m2 và 1500m2 đất ruộng”. Còn về phần mảnh đất 320m2 mua được từ số tiền để giành của gia đình, hiện bố bạn đang đứng tên có thể chia ra 2 trường hợp như sau:

   - Nếu vợ chồng bạn có đóng góp tiền vào việc mua mảnh đất 320m2 đó và có chứng cứ để chứng minh được thì khi phân chia mảnh đất đó sẽ chia cho vợ chồng bạn theo tỉ lệ phần trăm mà vợ chồng bạn đóng góp vào (trên cơ sở chứng cứ chứng mình và không phụ thuộc vào chia thừa kế). Phần còn lại sẽ gộp chung vào với khối tài sản căn nhà lá trên diện tích 1060m2 và 1500m2 đất ruộng để chia thừa kế

   - Nếu vợ chồng bạn không đóng góp hoặc không chứng minh được việc đóng góp của mình thì tổng tài sản để chia thừa kế là căn nhà lá trên diện tích 1060m2, 1500m2 đất ruộng và mảnh đất 320m2.

   Về phần căn nhà mẹ bạn và vợ chồng bạn đang ở, khi chia thừa kế sẽ tính đến chi phí mà vợ chồng bạn đã đóng góp để sửa lại nhà và trả lại tính giá trị và chia cho hợp lý.

   Về việc chia thừa kế mà bạn hỏi:

   Theo quy định của pháp luật về thừa kế thì sau khi bố bạn mất đi thì 1/2 khối tài sản trong tài sản chung của bố mẹ bạn trở thành di sản thừa kế theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự năm 2005:“Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác”.

   Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự quy định “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

   Đồng thời khoản 2 quy định “Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”.

   Theo bạn trình bày bố mẹ bạn có 4 người con nên hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn có 5 người gồm: mẹ bạn và bạn, 2 anh và em gái bạn (trong trường hợp này ông bà nội bạn đã mất, bố bạn không có con nuôi nào khác), mỗi người sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau.

   Do vợ chồng bạn đã thanh toán chi phí mai táng cho bố bạn, nên vợ chồng bạn sẽ được thanh toán số tiền đã bỏ ra (trên cơ sở bạn chứng minh được về số tiền đã bỏ ra đó) từ tài sản thừa kế.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn