Xin xác nhận độc thân cho thời gian chưa kết hôn có ghi tình trạng hôn nhân hiện tại không?

Ngày hỏi:24/12/2020

Tôi đăng ký kết hôn ngày 15/12/2018, năm đó là tôi 26 tuổi rồi. Tôi đang cần xin xác nhận tình trạng là độc thân cho thời gian từ năm 2015 đến trước khi kết hôn. Tôi có ra xã xin giấy thì họ ghi luôn cả thông tin hiện tại tôi đã kết hôn với chồng. Vậy có đúng không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 33 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về cách ghi tình trạng hôn nhân như sau:

   Mục “Tình trạng hôn nhân” phải ghi trung thực về tình trạng hôn nhân hiện tại của người đó, cụ thể như sau:

   - .....

   - Nếu người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian trước khi đăng ký kết hôn thì ghi rõ là trong thời gian từ ngày…tháng….năm….đến ngày….tháng…..năm….chưa đăng ký kết hôn với ai; hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông… (Giấy chứng nhận kết hôn số …, do … cấp ngày…tháng…năm).

   Theo quy định nêu trên và thông tin cung cấp, hiện tại chị đang có chồng và xin xác nhận tình trạng hôn nhân cho thời gian trước khi chị đăng ký kết hôn => Thì sẽ ghi cụ thể trong thời gian từ ngày…tháng…. năm….đến ngày…. tháng….. năm….chưa đăng ký kết hôn với ai; hiện tại đang có chồng là ông… (Giấy chứng nhận kết hôn số …, do … cấp ngày…tháng…năm).

   Như vậy, hiện tại chị đang có chồng, xin xác nhận tình trạng hôn nhân cho thời gian trước khi kết hôn thì vẫn sẽ ghi cả thông tin về tình trạng hôn nhân hiện tại. Do đó UBND xã ghi thông tin như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký kết hôn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn