Yêu cầu đặt lối dẫn nước tưới tiêu qua đất của người khác

Ngày hỏi:21/01/2006
Nhà ông Nhị được xã chia cho 2 sào ruộng để trồng lúa nằm liền kề với thửa ruộng của nhà bà Xoan. Do ruộng nằm ở gò cao nên không có nước tưới tiêu, ông Nhị đề nghị bà Xoan cho sử dụng một lối dẫn nước từ hệ thống mương chung qua ruộng của bà Xoan, nếu không ông Nhị phải dẫn nước qua ruộng của bốn gia đình khác. Nhưng yêu cầu của ông Nhị đã không được bà Xoan chấp thuận. Ông Nhị đã lên UBND xã để trình bày sự việc và yêu cầu giải quyết. Vậy, cán bộ tiếp dân của UBND xã sẽ phải giải thích với ông Nhị về việc này như thế nào? Gửi bởi: Admin Portal

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Mâu thuẫn phát sinh khi ông Nhị đề nghị được dẫn nước qua ruộng nhà bà Xoan nhưng bà Xoan không đồng ý. Tình huống này cần xem xét vấn đề quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác.
   Để giải quyết tình huống này, cán bộ tiếp dân của UBND xã cần căn cứ vào quy định của Điều 278 Bộ luật Dân sự năm 2005. Theo đó, người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó.
   Ông Nhị có quyền đề nghị bà Xoan cho ông làm một lối dẫn nước qua ruộng nhà bà. Lối dẫn nước này phải được bố trí hợp lý, không làm ảnh hưởng đến việc canh tác của bà Xoan.
   Về phía bà Xoan, khi ông Nhị đề nghị làm lối dẫn nước vào ruộng nhà ông, bà Xoan có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu này.
   Ông Nhị cần bàn bạc, thống nhất với bà Xoan vị trí đặt lối dẫn nước thuận tiện cho việc tưới tiêu cho ruộng nhà ông nhưng cũng không được gây thiệt hại cho ruộng nhà bà Xoan.
   Trong trường hợp, lối dẫn nước làm thiệt hại cho ruộng của bà Xoan thì ông Nhị phải có trách nhiệm bồi thường. Đây là nghĩa vụ của ông Nhị, theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Dân sự năm 2005, nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.
   Như vậy, cán bộ tiếp dân của UBND xã cần giải thích để ông Nhị và bà Xoan hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình. Nếu bà Xoan không đồng ý thì việc ông Nhị phải dẫn nước theo đường khác, qua ruộng của bốn nhà sẽ phức tạp và tốn kém hơn.
   Để tránh gây mất đoàn kết giữa hai gia đình, ông Nhị và bà Xoan nên tự thoả thuận với nhau về việc làm một lối dẫn nước hợp lý.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn