Ai có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?

Ngày hỏi:11/09/2019

 Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ai có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi bị xâm phạm? Hay chỉ có chủ sở hữu trí tuệ mới có quyền đó? Mong sớm nhận phản hồi. 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ai có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 198 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Có quy định:

   2. Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   3. Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự quy định tại Điều 202 của Luật này và các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

   => Căn cứ quy định đã trích dẫn ở trên thì không chỉ có chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ mới được thực hiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi có hành vi xâm phạm. Mà các tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra hoặc tổ chức, cá nhân phát hiện ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng có quyền tự bảo vệ, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn