Ai được bảo hộ quyền tác giả?

Ngày hỏi:17/10/2018

Tôi được biết thì pháp luật quy định quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ của mình, trong đó bao gồm cả quyền tác giả. Vậy các bạn có thể cho tôi biết thì cũng theo quy định nước ta hiện nay thì ai sẽ được pháp luật bảo hộ quyền tác giả?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện nay tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 50/2005/QH11 thì quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

   Do đó, cá nhân, tổ chức được bảo hộ quyền tác giả là cá nhân, tổ chức có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả, cụ thể như sau:

   - Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả;

   - Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả;

   - Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả;

   - Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế;

   - Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền.

   Pháp luật đồng thời quy định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trên đây bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn