Ai là chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý?

Ngày hỏi:05/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ai là chủ sở hữu của Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý? Rất mong sớm nhận phản hồi ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Luật sở hữu 2005 có quy định:

   Điều 88. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

   Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước.

   Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

   Và tại Khoản 4 Điều 121 cũng quy định:

   4. Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước.

   Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

   => Như vậy, theo quy định trên thì giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý tuy được trao quyền quản lý cho tổ chức đại diện quyền lợi nhưng chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý là nhà nước chứ không phải của cá nhân hay tổ chức nào.

   Ban biên tập phản hồi thông tin dến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn