Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất nước ngoài có được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam?

Ngày hỏi:27/10/2018

Trả lời giúp tôi: Các bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch nước ngoài (không có quốc tịch Việt Nam) thì có được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi tắt là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

   Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

   Tại Khoản 2 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về các trưởng hợp bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam như sau:

   "Điều 17. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

   ...

   2. Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

   b) Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định các bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch nước ngoài được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Việt Nam) là thành viên thì được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam.

   Về nguyên tắc bảo hộ quyền liên quan thì như vậy, nhưng không phải mọi trường hợp bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch nước ngoài được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì đều được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam, mà phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì các bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch nước ngoài được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên chỉ được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam với điều kiện không gây phương hại đến quyền tác giả.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT