Bảo hộ sáng chế

Quy định về bảo hộ sáng chế như thế nào?

  Nội dung này được Công ty luật SB Law tư vấn như sau:

  • 1. Tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế:

   1. Có tính mới
   Có trình độ sáng tạo
   Có khả năng áp dụng công nghiệp

   2. Thời gian đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền:

   Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 3 giai đoạn xét nghiệm như sau:

   Thời gian Nội dung xét nghiệm
   Công bố đơn 19 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ Công bố đơn trên Tạp chí sở hữu công nghiệp
   Xét nghiệm nội dung 13 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu. Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế
   Xét nghiệm hình thức 1 tháng kể từ ngày nộp đơn Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo.

   3. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam:

   Giấy ủy quyền
   Bản mô tả sáng chế
   Tài liệu của đơn ưu tiên. Đối với đơn PCT, không cần phải cung cấp tài liệu của đơn ưu tiên.

   Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Cục SHTT.

   4. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế:

   Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn hiệu lực là: 20 năm tính từ ngày nộp đơn.


  Nguồn:

  Công ty luật S&B Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn