Bên đặt hàng có quyền được đứng tên trên tác phẩm được sáng tác theo đơn đặt hàng không?

Ngày hỏi:27/07/2019

Tôi có đặt hàng cho một nhà văn một tác phẩm sau đó tôi đứng tên của tôi để tham gia cuộc thi thì tôi có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không ạ. Tôi cảm ơn!

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý

   - Luật sở hữu trí tuệ 2005

   - Nghị định 22/2018/NĐ-CP

   Căn cứ thông tin bạn cung cấp, bạn giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo hình thức đặt hàng nên theo quy định của pháp luật thì bạn là chủ sở hữu quyền tác giả. Căn cứ khoản 2 điều 39 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền tác giả trong trường hợp giao kết hợp đồng với tác giả tạo ra tác phẩm như sau:

   - Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   Theo đó, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền theo thỏa thuận với tác giả, nếu không có thỏa thuận thì được sở hữu những quyền sau:

   - Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

   - Làm tác phẩm phái sinh;

   - Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

   - Sao chép tác phẩm;

   - Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

   - Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

   - Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

   Mặc dù trong trường hợp này, 2 bên có thể thỏa thuận các quyền được chuyển giao tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 điều 45 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

   - Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm.

   Theo đó, 2 bên chỉ có thể chuyển giao các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm, không được chuyển giao các quyền nhan thân khác trừ quyền công bố tác phẩm. Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng là quyền nhân thân, gắn liền với tác giả không thể chuyển giao. Bởi vậy, kể cả trong trường hợp đặt hàng tác giả để sáng tác tác phẩm thì 2 bên cũng không thể chuyển giao quyền đứng tên tác giản trên tác phẩm.

   Do đó, trong trường hợp này, bạn không có quyền được đứng tên mình trên tác phẩm. Hành vi đứng tên bạn để tham gia cuộc thi là hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, xâm phạm đến quyền nhân thân của tác giả sáng tác ra tác phẩm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn