Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ khi nào?

Ngày hỏi:24/12/2020

Cho tôi hỏi theo quy định thì kể từ thời điểm nào bên nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 25 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 có quy định:

   Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ giống cây trồng chuyển giao toàn bộ quyền đối với giống cây trồng đó cho bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục do pháp luật quy định.

   Như vậy, bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục do pháp luật quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn