Các trường hợp giới hạn quyền sở hữu trí tuệ?

Ngày hỏi:09/06/2016

Các trường hợp giới hạn quyền sở hữu trí tuệ?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

 • Theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu những sản phẩm trí tuệ do chính mình tạo ra hoặc do nhận chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trên thực tế quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức có thể bị hạn chế trong một số trường hợp.

  Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

  Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

  Các trường hợp bị giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

  Thứ nhất, Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật này.

  Thứ hai, Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Thứ ba, Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội quy định tại Luật này, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp; việc giới hạn quyền đối với sáng chế thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

  Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Luật sở hữu trí tuệ 2009 sửa đổi 36/2009/QH12bổ sung điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005


Nguồn:

Theo TinMới
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn