Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng

Ngày hỏi:22/02/2017

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hùng Lâm, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT thì việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định như sau:

   1. Chủ bằng bảo hộ có quyền đề nghị Cục Trồng trọt cấp lại Bằng bảo hộ trong các trường hợp sau:

   a) Bằng bảo hộ bị mất;

   b) Bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được.

   2. Chủ bằng bảo hộ có đề nghị cấp lại Bằng bảo hộ nộp một (01) bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt. Hồ sơ gồm:

   a) Tờ khai yêu cầu cấp lại Bằng bảo hộ làm theo mẫu tại Phụ lục 16 của Thông tư này;

   b) Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

   c) Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt;

   d) Bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ.

   3. Trình tự, thời gian giải quyết:

   a) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ, gửi yêu cầu bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định;

   b) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục trồng trọt ký quyết định cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia. Trường hợp không giải quyết, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn