Chủ sở hữu tác phẩm có đồng thời là tác giả?

Ngày hỏi:13/06/2016

Chủ sở hữu tác phẩm có đồng thời là tác giả?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • "Chủ sở hữu tác phẩm" và "tác giả tác phẩm" là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn và đánh đồng như nhau trong thực tế. Việc xác định rõ hai khái niệm này là vô cùng quan trọng trong việc xác định quyền liên quan đến hai đối tượng của chủ thể quyền tác giả.

   Chủ sở hữu tác phẩm còn được gọi là "Chủ sở hữu quyền tác giả" là cá nhân, tổ chức nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các "quyền tài sản" liên quan đến tác phẩm được thừa nhận.

   Chủ sở hữu tác phẩm có thể đồng thời là tác giả của tác phẩm hoặc không phải là tác giả của tác phẩm đó.

   Chủ sở hữu tác phầm đồng thời là tác giả của tác phẩm nếu tác giả của tác phẩm đó sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm mà không phải thực nhiện theo nhiệm vụ hoặc theo hợp đồng giao việc. Ngoài ra, với trường hợp, tác phẩm do nhiều người sử dụng thời gian thời gian, tài chính, cơ sở vật chất kĩ thuật của mình để cùng tạo ta tác phẩm đó thì họ đều cùng là đồng tác giả và đồng thời là chủ sở hữu của tác phẩm đó. Trong trường hợp này, đối với tác phẩm được tạo ra họ là các chủ sở hữu hợp nhất.

   Tuy nhiên, trong trường hợp khác chủ sở hữu tác phẩm không phải là tác giả của tác phẩm, cụ thể:

   - Chủ sở hữu tác phẩm là cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả tạo ra tác phẩm;

   - Chủ sở hữu tác phẩm là một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức giao kết một hợp đồng sáng tạo với tác giả để tác giải tạo ra tác phẩm theo hợp đồng đã giao kết;

   - Chủ sở hữu tác phẩm là người được thừa kế quyền tác giả của tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế bao gồm cá nhân hay tổ chức. Người được thừa kế quyền tác giả có thể hưởng toàn bộ phần quyền tác giả hoặc phần quyền được tác giả (người để lại thừa kế) đã xác định cụ thể từ trước;

   - Chủ sở hữu tác phẩm là cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền từ các chủ sở hữu quyền tác giả theo hợp đồng về quyền được chuyển giao;

   -Chủ sở hữu tác phẩm là Nhà nước nếu tác phẩm đó khuyết danh, tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không còn người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được hưởng quyền di sản, tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.

   Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 740 Bộ luật Dân sự 2005; Điều 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn