Chức năng của Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:07/01/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành của Viện trưởng VKSND tối cao, thì Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân có những chức năng gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức năng của Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 9 Quyết định 619/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định chức năng của Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

   - Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân tham mưu, tư vấn cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả ứng dụng của sáng kiến làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Ngành.

   - Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến của đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận sáng kiến để làm căn cứ đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và xét, tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc đề nghị xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Ngành.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn