Có được ủy quyền rút đơn đăng ký bảo hộ sáng chế không?

Ngày hỏi:28/05/2020

Liên quan đến việc đăng ký bảo hộ sáng chế. Cho em hỏi nếu đã nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế rồi, nay có được ủy quyền cho người khác rút đơn không? Em cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 116 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có quy định như sau:

   - Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy uỷ quyền có nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn.

   Theo quy định này, bạn có thể ủy quyền cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp rút đơn đăng ký bảo hộ sáng chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn