Công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm những gì?

  Nội dung này được Công ty luật SB Law tư vấn như sau:

  • Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại việt nam

   1.Các tài liệu cần chuẩn bị

   Stt

   Tài liệu

   Số lượng

   Người chịu trách nhiệm

   1

   Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

   - Thông tin sản phẩm;

   - Thông tin về nhà sản xuất/đóng gói;

   -Thông tin về tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường;

   - Thông tin về người đại diện cho Công ty tại đại phường;

   - Thông tin về công ty nhập khẩu;

   - Danh sách thành phần;

   - Cam kết

   (06 bản / sản phẩm)

   S&B LAW soạn thảo

   2

   Đăng ký kinh doanh (Có chức năng kinh doanh/sản xuất mỹ phẩm) hoặc giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ hơ đăng ký công bố sản phẩm mỹ phẩm

   01 bản sao chứng thực

   Nhà Đăng ký cung cấp

   3

   Đĩa mềm các dữ liệu công bố cụ thể là các nội dung trong Phiếu công bố mỹ phẩm.

   01đĩa mềm/01 sản phẩm

   Nhà Đăng ký cung cấp

   4

   Giấy ủy quyền của Nhà sản xuất (theo mẫu)

   01 bản gốc

   Nhà Đăng ký cung cấp

   2. Thời gian

   2.1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ:

   - Kiểm tra danh mục tài liệu trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu do khách hàng chuyển giao;

   - Soạn thảo và chuẩn hóa hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ do khách hàng chuyển giao.

   Ghi chú:

   - Thời gian chuẩn bị hồ sơ có thể kéo dài phụ thuộc vào số lượng hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm mỹ phẩm theo yêu cầu;

   - Chỉ khi nhận được đầy đủ tài liệu trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm theo danh mục trên chúng tôi mới tiến hành các thủ tục đăng ký công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

   2.2. Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược Việt Nam

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận công bố.

   Sau khi có số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm được tự do lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

   3. Thời gian hiệu lực của số tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm

   Số tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Các tổ chức, cá nhân phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định


  Nguồn:

  Công ty luật S&B Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn