Cuộc biểu diễn ở nước ngoài có được bảo hộ quyền liên quan hay không?

Ngày hỏi:27/10/2018

Theo như tôi hiều quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn và đối với một số đối tượng khác nữa. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp các cuộc biểu diễn ở nước ngoài thì có được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi tắt là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

   Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

   Tại Khoản 1 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định các cuộc biểu diễn được bảo hộ quyền liên quan như sau:

   "Điều 17. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

   1. Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

   b) Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;

   c) Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật này;

   d) Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật này;

   đ) Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   ..."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định cuộc biểu diễn ở nước ngoài được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại nuốc ngoài;

   Trong đó, công dân Việt Nam ở đây được xác định là người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Luật Quốc tịch 2008 (sửa đổi 2014).

   - Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Điều đó, đồng nghĩa trường hợp cuộc biểu diễn của công dân nước ngoài thực hiện tại nước ngoài không được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì không được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam.

   Tuy nhiên, cuộc biểu diễn ở nước ngoài chỉ được bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam theo quy định trên đây với điều kiện không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn