Đăng ký bản quyền

Thủ tục đăng ký bản quyền tại việt Nam như thế nào?

  Nội dung này được Công ty luật S&B tư vấn như sau:

  • 1. Đăng ký bản quyền phần mềm

   - Thời gian đăng ký: 03 ngày
   - Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

   Hai (02) bản mô tả sản phẩm cho 01 tác phẩm (Viết theo hướng dẫn của S&B LAW).
   Hai (02) đĩa CD phần mềm tác phẩm
   Giấy uỷ quyền (theo mẫu của S&B LAW)
   Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
   Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
   Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
   Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (Nếu là công ty)

   2. Đăng ký bản quyền tác phẩm viết:

   - Thời gian đăng ký: 03 ngày
   - Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

   Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
   Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
   Giấy uỷ quyền (theo mẫu của S&B LAW)
   Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
   Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
   Bản mô tả (S&B LAW soạn)

   3. Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

   - Thời gian đăng ký: 03 ngày
   - Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

   Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
   Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
   Giấy uỷ quyền (theo mẫu của S&B LAW)
   Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
   Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
   Bản mô tả (S&B LAW soạn)

   - See more at: http://vi.sblaw.vn/chuyen-muc/dang-ky-ban-quyen#sthash.vXLDZhvJ.dpuf


  Nguồn:

  Công ty luật S&B Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn