Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan gồm những tài liệu gì?

Ngày hỏi:18/03/2019

Tôi đang có đôi chút thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan gồm những tài liệu gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan gồm những tài liệu gì?
   (ảnh minh họa)
  • Pháp luật nước ta có quy định về khái niệm quyền tác giả và quyền liên quan như sau:

   + Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

   + Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

   Theo đó, tại Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005 có quy định đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan có những tài liệu sau đây:

   - Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

   Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

   - Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

   - Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

   - Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

   - Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

   - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

   Lưu ý: Trong các tài liệu nêu trên thì 04 tài liệu cuối cùng phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

   Trên đây là nội dung giải đáp về đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn