Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bị hư hỏng có xin cấp lại được không?

Ngày hỏi:07/09/2019

Tôi sơ ý làm ướt nhòe Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dẫn đến không nhìn rõ chữ, cho hỏi tôi xin cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp sau đây:

   Trong trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan, tổ chức Giấy chứng nhận xuất xứ hàng, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp lại sẽ ghi số tham chiếu và ngày cấp của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng và phải được đóng dấu “CERTIFIED TRUE COPY”. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp lại có giá trị hiệu lực không quá 1 năm kể từ ngày giao hàng. Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trả kết quả cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

   => Như vậy, trường hợp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của bạn bị ướt dẫn đến bị nhòe không nhìn thấy chữ xem như đã bị hư hỏng, do đó bạn sẽ được cấp lại giấy chứng nhận với lý do giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bị hư hỏng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chứng nhận xuất xứ hàng hóa
  Ghi xuất xứ hàng hóa
  Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn