Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có bị ngừng cấp mã hóa đơn điện tử không?

Ngày hỏi:01/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về cấp mã hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có bị ngừng cấp mã hóa đơn điện tử không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có bị ngừng cấp mã hóa đơn điện tử không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 68/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 14/11/2019) thì:

   b) Các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP như sau:

   - Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

   - Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

   - Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đồng thời cơ quan thuế ban hành quyết định thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

   Như vậy, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì trường hợp có hành vi sử dụng dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để bán hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì sẽ bị ngừng cấp mã hóa đơn điện tử.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn