Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu sáng chế có hiệu lực khi nào?

Ngày hỏi:22/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu sáng chế có phải đi đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền không? Nếu có thì sẽ đăng ký ở đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 148 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể như sau:

   "Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp."

   Bên cạnh đó tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định các đối tượng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

   - Sáng chế;

   - Kiểu dáng công nghiệp;

   - Thiết kế bố trí;

   - Nhãn hiệu;

   - Chỉ dẫn địa lý.

   Như vậy, với hợp đồng chuyển quyền sở hữu sáng chế thì các bên phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp - Cục Sở hữu trí tuệ (Theo Điều 3 Nghị định 103/2006/NĐ-CP) mới có hiệu lực.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bằng sáng chế
  Bảo hộ sáng chế
  Đăng ký sáng chế
  Sáng chế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn