Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là Thỏa thuận bằng văn bản, theo đó, các bên chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa.

   Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài phải được lập thành văn bản, phải xin phép Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt và phải đăng ký tại Cục Sở hữu công nghiệp.

   Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp còn được gọi là hợp đồng lixăng.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn