Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế

Việc sử dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế như thế nào?

  Nội dung này được Công ty luật SB Law tư vấn như sau:

  • Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới, và là công cụ tra cứu có hiệu quả giúp nhanh chóng tìm ra những bản mô tả sáng chế thích hợp phục vụ cho việc xác định tính mới, trình độ sáng tạo của một giải pháp kỹ thuật. Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới có bảo hộ sáng chế đều đã sử dụng hệ thống phân loại này cho các tư liệu sáng chế mà nước mình công bố.

   - Phân loại sáng chế quốc tế phục vụ cho các mục tiêu chủ yếu sau:

   - Cấu trúc của hệ thống PSQ
   + Hệ thống PSQ bao gồm tất cả các các lĩnh vực trí thức mà các đối tượng của chúng có thể được cấp Bằng sáng chế.
   Các phần
   Các lớp
   Các phân lớp
   Các nhóm (nhóm chính và phân nhóm)
   1. Các nhu cầu đời sống con người
   2. Các quy trình công nghê- Giao thông vận tải
   3. Hoá học luyện kim
   4. Dệt, giấy
   5. Xây dựng, mỏ
   6. Cơ khí, chiếu sáng, cấp nhiệt, vũ khí, chất nổ
   7. Vật lý
   8. Điện
   1. Nông nghiệp
   2. Thực phẩm, thuốc lá
   3. Đồ dùng cá nhân
   4. Sức khoẻ,giải trí
   Nhóm chính, phân nhóm: Mỗi phân lớp lại tiếp tục được chia nhỏ thành các nhóm, bao gồm nhóm chính và phân nhóm.

   Ví dụ:

   A01B 1/00 Công cụ cầm tay
   Ký hiệu của nhóm chính) (Tên của nhóm chính)


   Ví dụ: A01B 1/02, A01B 1/16, A01B 1/24...
   - Trong mọi trường hợp khi đọc tên gọi của 1 phân nhóm phải luôn nhớ rằng nó là 1 bộ phận nối tiếp và phụ thuộc vào tên gọi của phân nhóm trên nó mà nó trực thuộc.
   Như vậy tên gọi của phân nhóm A01B 1/24 được đọc là: Công cụ cầm tay để cải tạo đồng cỏ hoặc thảm cỏ.
   Tên của phân nhóm A01B 1/16 là một câu hoàn chỉnh nhưng để đảm bảo vị trí thứ bậc của nhóm thì phải đọc là: Công cụ để nhổ cỏ dại chỉ giới hạn trong công cụ cầm tay.
   Nếu không sử dụng các dấu chấm để thể hiện cấu trúc thứ bậc thì tên gọi của phân nhóm A63H


  Nguồn:

  Công ty luật S&B Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn