Hướng dẫn thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Ngày hỏi:18/09/2018

Tôi kinh doanh một thương hiệu cà phê khá nổi tiếng ở SG. Một số bạn trẻ muốn được nhượng lại quyền kinh doanh thương hiệu cà phê của tôi nhưng tôi vẫn là chủ sở hữu nhãn hiệu cà phê này thì chúng tôi phải làm những thủ tục gì? Những bạn này chỉ kinh doanh quy mô nhỏ lẻ thì có phải đăng ký với cơ quan nhà nước không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 284 Luật Thương mại 2005 có quy định như sau:

   "Điều 284. Nhượng quyền thương mại

   Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

   1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

   2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh."

   Dựa vào quy định này thì có thể xác định rằng hoạt động của bạn ở đây là hoạt động "Nhượng quyền thương mại".

   Về thủ tục đối với trường hợp này thì tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại có quy định như sau:

   "Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

   ..........

   2. Bổ sung Điều 17a sau Điều 17 như sau:

   Điều 17a. Các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền

   1. Các trường hợp sau không phải đăng ký nhượng quyền:

   a) Nhượng quyền trong nước;

   b) Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

   2. Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.

   Như vậy, theo quy định trên thì có thể thấy, với trường hợp nhượng quyền thương mại cho thương nhân ở trong nước thì bạn không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền. Tuy nhiên, dù không phải thực hiện thủ tục đăng ký thì bạn cũng phải thực hiện chế độ báo cáo đối với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động này.

   Về mặt sở hữu trí tuệ, nếu nhãn hiệu cà phê của bạn đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thì căn cứ theo Điều 141 Luật sở hữu trí tuệ 2005, khi bạn chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho một số bạn trẻ kia thì bạn phải làm hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và phải đăng ký hợp đồng này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Về thủ tục đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì tại Điều 26 Nghị định 103/2006/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Mục 1 Chương II Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN có quy định như sau:

   "40. Sửa đổi, bổ sung điểm 48 như sau:

   a) Sửa đổi, bổ sung điểm 48.1 như sau:

   “48.1 Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp không có các thiếu sót nêu tại điểm 48.3 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau đây:

   a) Ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp) và quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp);

   b) Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: Ghi nhận vào văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới; trong trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho bên nhận và xác định giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ trong văn bằng bảo hộ gốc đối với phần chuyển nhượng đó;

   c) Đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ; đóng dấu đăng ký vào 02 bản hợp đồng và trao người nộp hồ sơ 01 bản, lưu 01 bản;

   d) Ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

   đ) Công bố quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

   b) Sửa đổi, bổ sung điểm 48.2 như sau:

   “48.2 Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có thiếu sót theo quy định tại điểm 48.3 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:

   a) Ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng;

   b) Ra quyết định từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc có sửa chữa thiếu sót nhưng không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định.”.

   Để hiểu hơn về vấn đề này thì Ban biên tập cũng cung cấp thêm cho bạn về quy định tại Khoản 48.3 Điều 48 Mục 1 Chương II Thông tư 01/2007/TT-BKHCN như sau:

   "48. Thủ tục xử lý hồ sơ đăng ký

   ...........

   48.3 Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bị coi là có thiếu sót nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Tờ khai không hợp lệ;

   b) Thiếu một trong các tài liệu trong danh mục tài liệu phải có;

   c) Giấy ủy quyền không hợp lệ;

   d) Bản sao hợp đồng không được xác nhận hợp lệ;

   e) Tên, địa chỉ của bên chuyển giao trong hợp đồng không phù hợp với các thông tin tương ứng trong văn bằng bảo hộ hoặc trong hợp đồng là căn cứ phát sinh quyền chuyển giao, giấy ủy quyền, tờ khai; tên, địa chỉ của bên được chuyển giao trong hợp đồng không phù hợp với tên, địa chỉ ghi trong giấy ủy quyền, tờ khai;

   g) Hợp đồng không có đủ chữ ký (và con dấu, nếu có) của bên chuyển giao và bên được chuyển giao;

   h) Bên chuyển nhượng không phải là chủ văn bằng bảo hộ;

   i) Đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan không còn trong thời hạn hiệu lực bảo hộ hoặc đang có tranh chấp;

   k) Hợp đồng chuyển giao thiếu các nội dung phải có theo quy định tương ứng tại Điều 140 hoặc khoản 1 Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ;

   l) Hợp đồng có nội dung không phù hợp với quy định về các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Điều 139 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ;

   m) Có căn cứ để khẳng định rằng việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của bên thứ ba."

   Trên đây là nội dung trả lời về thủ tục nhượng quyền thương hiệu. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Luật sở hữu trí tuệ 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn