Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp khi nào?

Ngày hỏi:19/10/2018

Tôi mới tạo ra một kiểu dáng công nghiệp chưa từng có nên muốn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dấng công nghiệp đó. Nhưng tôi muốn tìm hiểu quy định trước khi làm đơn đăng ký bảo hộ. Nên các bạn có thể cho tôi hỏi kiểu dáng công nghiệp của tôi sẽ được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp khi đáp ứng các điều kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

   Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 50/2005/QH11 thì một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng 3 điều kiện sau đây:

   1. Có tính mới:

   Theo quy định tại Điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

   Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

   Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

   Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

   - Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;

   - Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

   - Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

   2. Có tính sáng tạo:

   Theo quy định tại Điều 66 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

   3. Có khả năng áp dụng công nghiệp:

   Theo quy định tại Điều 67 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

   Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn